SSO Superlambda

 • OTWARCIE PAS

  Odpowiedzi:

 • 1T: wieloznaczne:
  1. a) 7-11 PC, skład zrównoważony
   b) 9-11 PC, dowolny pełny sześciokart
   c) 9-11 PC, dowolny siedmiokart
   d) 12+ PC, skład dowolny
 • 1K: 0-6 PC, skład dowolny
 • 1C: 7-11 PC i:
  1. a) minimum 5-4 w przedzielonych
   b) 4441 z dowolnym singletonem
   c) 5440, renons tej samej rangi co piątka
 • 1P: 7-11 PC, minimum 5-4 w czarnych lub czerwonych
 • 1B: 7-11 PC, minimum 5-4 w starszych lub młodszych
 • 2T/K/C/P: 7-11 PC, licytowana szóstka bez bocznej czwórki
 • 2B: 7-9 PC, dowolny słaby siedmiokart
 • 3T/K/C/P: 7-9 PC, licytowany siedmiokart, dobry kolor
 • 3B: pełny dowolny siedmiokart

  Dalsza licytacja:

  West East
  PAS 1T
  ?  


 • 1K: wieloznaczne:
  1. a) 13-17 PC, skład zrównoważony
   b) 15-17 PC, dowolny siedmiokart
   c) 18+ PC, skład dowolny
 • 1C: 13-17 PC i:
  1. a) minimum 5-4 w przedzielonych
   b) 4441 z dowolnym singletonem
   c) 5440, renons tej samej rangi co piątka
 • 1P: 13-17 PC, minimum 5-4 w czarnych lub czerwonych
 • 1B: 13-17 PC, minimum 5-4 w starszych lub młodszych
 • 2T/K/C/P: 13-17 PC, licytowana szóstka bez bocznej czwórki
 • 2B: 13-15 PC, dowolny siedmiokart, słaby kolor
 • 3T/K/C/P: 13-15 PC, licytowany siedmiokart, dobry kolor

  West East
  PAS 1T
  1K ?


 • 1C: 12+ PC, skład dowolny
 • 1P: 7-11 PC, texas na BA (bez piątki)
 • 1B: 7-11 PC, texas na 5 trefli w składzie 5332
 • 2T: 7-11 PC, texas na 5 kar w składzie 5332
 • 2K: 7-11 PC, texas na 5 kierów w składzie 5332
 • 2C: 7-11 PC, texas na 5 pików w składzie 5332
 • 2P: 9-11 PC, dowolny sześciokart, pełny kolor
 • 2B: 9-11 PC, dowolny siedmiokart, słaby kolor
 • 3T/K/C/P: 9-11 PC, licytowany siedmiokart, dobry kolor

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  ?  


 • 1P: 18+ PC, skład dowolny
 • 1B: 13-17 PC, skład zrównoważony bez piątki
 • 2T/K/C/P: 13-17 PC, lic. piątka w składzie 5332
 • 2B: 15-17 PC, dowolny siedmiokart, słaby kolor
 • 3T/K/C/P: 15-17 PC, licytowany siedmiokart, dobry kolor

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P ?


 • 1B: 12+ PC, skład zrównoważony do 5332 włącznie
 • 2T/K/C/P: 12+ PC, licytowany kolor 5+ w składzie różnym od 5332
 • 2B: 12+ PC, dowolne 4441
 • 3T/K/C/P: 12+ PC, licytowany pełny siedmiokart

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T ?


 • 2K: 12+ PC, dowolne 5332
 • 2C: 12+ PC, dowolne 4333
 • 2P: 12+ PC, 4-4 w przedzielonych
 • 2B: 12+ PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych
 • 3T: 12+ PC, 4-4-2-3
 • 3K: 12+ PC, 4-4-3-2
 • 3C: 12+ PC, 2-3-4-4
 • 3P: 12+ PC, 3-2-4-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2K
  2C ?


 • 2P: 12+ PC, 5 trefli w składzie 5332
 • 2B: 12+ PC, 5 kar w składzie 5332
 • 3T: 12+ PC, 5 kierów w składzie 5332
 • 3K: 12+ PC, 5-3-3-2
 • 3C: 12+ PC, 5-3-2-3
 • 3P: 12+ PC, 5-2-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2K
  2C 2P
  2B ?


 • 3T: 12+ PC, 3-3-2-5
 • 3K: 12+ PC, 3-2-3-5
 • 3C: 12+ PC, 2-3-3-5

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2K
  2C 2B
  3T ?


 • 3K: 12+ PC, 3-3-5-2
 • 3C: 12+ PC, 3-2-5-3
 • 3P: 12+ PC, 2-3-5-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2K
  2C 3T
  3K ?


 • 3C: 12+ PC, 3-5-3-2
 • 3P: 12+ PC, 3-5-2-3
 • 3B: 12+ PC, 2-5-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2C
  2P 2?


 • 2B: 12+ PC, 3-3-3-4
 • 3T: 12+ PC, 3-3-4-3
 • 3K: 12+ PC, 3-4-3-3
 • 3C: 12+ PC, 4-3-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2P
  2B ?


 • 3T: 12+ PC, 4-2-4-3
 • 3K: 12+ PC, 2-4-3-4
 • 3C: 12+ PC, 4-3-4-2
 • 3P: 12+ PC, 3-4-2-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 1B
  2T 2B
  3T ?


 • 3K: 12+ PC, 2-4-4-3
 • 3C: 12+ PC, 4-2-3-4
 • 3P: 12+ PC, 4-3-2-4
 • 3B: 12+ PC, 3-4-4-2

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1P 2B
  3T ?


 • 3K: 12+ PC, 4-4-4-1
 • 3C: 12+ PC, 4-4-1-4
 • 3P: 12+ PC, 4-1-4-4
 • 3B: 12+ PC, 1-4-4-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T ?


 • 2K: 7-9 PC, dowolne 4432
 • 2C: 7-11 PC, dowolne 4333
 • 2P: 9-11 PC, 4-4 w przedzielonych
 • 2B: 9-11 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych
 • 3T: 9-11 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 9-11 PC, 4-4-3-2
 • 3C: 9-11 PC, 2-3-4-4
 • 3P: 9-11 PC, 3-2-4-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2K
  2C ?


 • 2P: 7-9 PC, 4-4 w przedzielonych
 • 2B: 7-9 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych
 • 3T: 7-9 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 7-9 PC, 4-4-3-2
 • 3C: 7-9 PC, 2-3-4-4
 • 3P: 7-9 PC, 3-2-4-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2C
  2P ?


 • 2B: 7-9 PC, dowolne 4333
 • 3T: 9-11 PC, 3-3-3-4
 • 3K: 9-11 PC, 3-3-4-3
 • 3C: 9-11 PC, 3-4-3-3
 • 3P: 9-11 PC, 4-3-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2K
  2K 2P
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, 4-2-4-3
 • 3K: 7-9 PC, 2-4-3-4
 • 3C: 7-9 PC, 4-3-4-2
 • 3P: 7-9 PC, 3-4-2-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2K
  2C 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, 2-4-4-3
 • 3C: 7-9 PC, 4-2-3-4
 • 3P: 7-9 PC, 4-3-2-4
 • 3B: 7-9 PC, 3-4-4-2

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2C
  2P 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, 3-3-3-4
 • 3C: 7-9 PC, 3-3-4-3
 • 3P: 7-9 PC, 3-4-3-3
 • 3B: 7-9 PC, 4-3-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2P
  2B ?


 • 3T: 9-11 PC, 4-2-4-3
 • 3K: 9-11 PC, 2-4-3-4
 • 3C: 9-11 PC, 4-3-4-2
 • 3P: 9-11 PC, 3-4-2-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1P
  2T 2B
  3T ?


 • 3K: 9-11 PC, 2-4-4-3
 • 3C: 9-11 PC, 4-2-3-4
 • 3P: 9-11 PC, 4-3-2-4
 • 3B: 9-11 PC, 3-4-4-2

  West East
  PAS 1T
  1K 1B
  2K ?


 • 2C: 7-9 PC, pięć trefli w składzie 5332
 • 2P: 9-11 PC, 3-3-2-5
 • 2B: 9-11 PC, 3-2-3-5
 • 3T: 9-11 PC, 2-3-3-5

  West East
  PAS 1T
  1K 1B
  2K 2C
  2P ?


 • 2B: 7-9 PC, 3-3-2-5
 • 3T: 7-9 PC, 3-2-3-5
 • 3K: 7-9 PC, 2-3-3-5

  West East
  PAS 1T
  1K 2T
  2C ?


 • 2P: 7-9 PC, piątka kar w składzie 5332
 • 2B: 9-11 PC, 3-3-5-2
 • 3T: 9-11 PC, 3-2-5-3
 • 3K: 9-11 PC, 2-3-5-3

  West East
  PAS 1T
  1K 2T
  2C 2P
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, 3-3-5-2
 • 3K: 7-9 PC, 3-2-5-3
 • 3C: 7-9 PC, 2-3-5-3

  West East
  PAS 1T
  1K 2K
  2P ?


 • 2B: 7-9 PC, piątka kierów w składzie 5332
 • 3T: 9-11 PC, 3-5-3-2
 • 3K: 9-11 PC, 3-5-2-3
 • 3C: 9-11 PC, 2-5-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 2K
  2P 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, 3-5-3-2
 • 3C: 7-9 PC, 3-5-2-3
 • 3P: 7-9 PC, 2-5-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 2C
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, piątka pików w składzie 5332
 • 3K: 9-11 PC, 5-3-3-2
 • 3C: 9-11 PC, 5-3-2-3
 • 3P: 9-11 PC, 5-2-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 2C
  2B 3T
  3K ?


 • 3C: 7-9 PC, 5-3-3-2
 • 3P: 7-9 PC, 5-3-2-3
 • 3B: 7-9 PC, 5-2-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  ?  


 • 2K: 13-15 PC, dowolne 4432
 • 2C: 13-17 PC, dowolne 4333
 • 2P: 15-17 PC, 4-4 w przedzielonych
 • 2B: 15-17 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych
 • 3T: 15-17 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 15-17 PC, 4-4-3-2
 • 3C: 15-17 PC, 2-3-4-4
 • 3P: 15-17 PC, 3-2-4-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2K 2C
  ?  


 • 2P: 13-15 PC, 4-4 w przedzielonych
 • 2B: 13-15 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych
 • 3T: 13-15 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 13-15 PC, 4-4-3-2
 • 3C: 13-15 PC, 2-3-4-4
 • 3P: 13-15 PC, 3-2-4-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2K 2C
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 13-15 PC, 4-2-4-3
 • 3K: 13-15 PC, 2-4-3-4
 • 3C: 13-15 PC, 4-3-4-2
 • 3P: 13-15 PC, 3-4-3-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2K 2C
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 13-15 PC, 2-4-4-3
 • 3C: 13-15 PC, 4-2-3-4
 • 3P: 13-15 PC, 4-3-2-4
 • 3B: 13-15 PC, 3-4-4-2

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2C 2P
  ?  


 • 2B: 13-15 PC, dowolne 4333
 • 3T: 15-17 PC, 3-3-3-4
 • 3K: 15-17 PC, 3-3-4-3
 • 3C: 15-17 PC, 3-4-3-3
 • 3P: 15-17 PC, 4-3-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2C 2P
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 13-15 PC, 3-3-3-4
 • 3C: 13-15 PC, 3-3-4-3
 • 3P: 13-15 PC, 3-4-3-3
 • 3B: 13-15 PC, 4-3-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 15-17 PC, 4-2-4-3
 • 3K: 15-17 PC, 2-4-3-4
 • 3C: 15-17 PC, 4-3-4-2
 • 3P: 15-17 PC, 3-4-2-4

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  1B 2T
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 15-17 PC, 2-4-4-3
 • 3C: 15-17 PC, 4-2-3-4
 • 3P: 15-17 PC, 4-3-2-4
 • 3B: 15-17 PC, 3-4-4-2

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2T 2K
  ?  


 • 2C: 13-15 PC, piątka trefli w składzie 5332
 • 2P: 15-17 PC, 3-3-2-5
 • 2B: 15-17 PC, 3-2-3-5
 • 3T: 15-17 PC, 2-3-3-5

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2T 2K
  2C 2P
  ?  


 • 2B: 13-15 PC, 3-3-2-5
 • 3T: 13-15 PC, 3-2-3-5
 • 3K: 13-15 PC, 2-3-3-5

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2K 2C
  ?  


 • 2P: 13-15 PC, piątka kar w składzie 5332
 • 2B: 15-17 PC, 3-3-5-2
 • 3T: 15-17 PC, 3-2-5-3
 • 3K: 15-17 PC, 2-3-5-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2K 2C
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 13-15 PC, 3-3-5-2
 • 3K: 13-15 PC, 3-2-5-3
 • 3C: 13-15 PC, 3-2-5-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2C 2P
  ?  


 • 2B: 13-15 PC, piątka kierów w składzie 5332
 • 3T: 15-17 PC, 3-5-3-2
 • 3K: 15-17 PC, 3-5-2-3
 • 3C: 15-17 PC, 2-5-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2C 2P
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 13-15 PC, 3-5-3-2
 • 3C: 13-15 PC, 3-5-2-3
 • 3P: 13-15 PC, 2-5-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 13-15 PC, piątka pików w składzie 5332
 • 3K: 15-17 PC, 5-3-3-2
 • 3C: 15-17 PC, 5-3-2-3
 • 3P: 15-17 PC, 5-2-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 1C
  2P 2B
  3T 3K
  ?  


 • 3C: 13-15 PC, 5-3-3-2
 • 3P: 13-15 PC, 5-3-2-3
 • 3B: 13-15 PC, 5-2-3-3

  West East
  PAS 1T
  1K 2P
  2B ?


 • 3T/K/C/P: 9-11 PC, licytowany pełny sześciokart

  West East
  PAS 1T
  1K 2B
  3T ?


 • 3K: 9-11 PC, słaby siedmiokart karowy
 • 3C: 9-11 PC, słaby siedmiokart kierowy
 • 3P: 9-11 PC, słaby siedmiokart pikowy
 • 3B: 9-11 PC, słaby siedmiokart TREFLOWY

  West East
  PAS 1T
  ?  


 • 1C/P/B/2T/K/C/P: jak otwarcia po PASie, ale z siłą 13-17 PC

  West East
  PAS 1C
  ?  


 • 1P: relay
 • 1B: naturalne
 • 2K/C/P: licytacja na zdadnięcie, nieforsujące
 • 2B: szybkie pytanie o najbliższy longer
 • 3T/K/C/P: naturalne, inwit
 • 3B: szybkie pytanie o najbliższy longer

  West East
  PAS 1C
  1P ?


 • 1B: 7-11 PC, 4441 lub 5440 (renons tej ramej rangi co piątka
 • 2T: a)7-11 PC, 5 trefli, 4 kiery
        b)7-9 PC, 6 trefli, 4 kiery
 • 2K: a)7-11 PC, 5 kar, 4 piki
        b)7-9 PC, 6 kar, 4 piki
 • 2C: a)7-11 PC, 5 kierów, 4 trefle
        b)7-9 PC, 6 kierów, 4 trefle
 • 2P: a)7-11 PC, 5 pików, 4 kara
        b)7-9 PC, 6 pików, 4 kara
 • 2B: 7-11 PC, minimum 5-5, kolory przedzielone
 • 3T: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kierów, 4 trefle, dalej naturalnie
 • 3K: 9-11 PC, podwójny texas: 6 pików, 4 kara, dalej naturalnie
 • 3C: 9-11 PC, podwójny texas: 6 trefli, 4 kiery, dalej naturalnie
 • 3P: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 piki, dubleton trefl, dalej naturalnie
 • 3B: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 piki, dubleton kier, dalej naturalnie

  West East
  PAS 1C
  1P 1B
  2T ?


 • 2K: 7-11 PC, trójkolorówka, krótkość kier
 • 2C: 7-11 PC, trójkolorówka, krótkość pik
 • 2P: 7-11 PC, trójkolorówka, krótkość trefl
 • 2B: 7-11 PC, trójkolorówka, krótkość karo
 • 3T: 9-11 PC, 4-4-0-5
 • 3K: 9-11 PC, 4-4-5-0
 • 3C: 9-11 PC, 0-5-4-4
 • 3P: 9-11 PC, 5-0-4-4

  West East
  PAS 1C
  1P 1B
  2T 2K
  2C ?


 • 2P: 7-9 PC, 4-1-4-4
 • 2B: 9-11 PC, 4-1-4-4
 • 3T: 7-9 PC, 5-0-4-4
 • 3K: 9-11 PC, 5-0-4-4

  West East
  PAS 1C
  1P 1B
  2T 2C
  2P ?


 • 2B: 7-9 PC, 1-4-4-4
 • 3T: 9-11 PC, 1-4-4-4
 • 3K: 7-9 PC, 0-5-4-4
 • 3C: 9-11 PC, 0-5-4-4

  West East
  PAS 1C
  1P 1B
  2T 2P
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, 4-4-4-1
 • 3K: 9-11 PC, 4-4-4-1
 • 3C: 7-9 PC, 4-4-5-0
 • 3P: 9-11 PC, 4-4-5-0

  West East
  PAS 1C
  1P 1B
  2T 2B
  2T ?


 • 3K: 7-9 PC, 4-4-1-4
 • 3C: 9-11 PC, 4-4-1-4
 • 3P: 7-9 PC, 4-4-0-5
 • 3B: 9-11 PC, 4-4-0-5

  West East
  PAS 1C
  1P 2T
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, 5 trefli, 4 kiery
 • 3K: 7-9 PC, 6 trefli, 4 kiery
 • 3C: 9-11 PC, 2-5-2-4
 • 3P: 9-11 PC, 1-5-3-4
 • 3B: 9-11 PC, 3-5-1-4

  West East
  PAS 1C
  1P 2T
  2B 3T
  2K ?


 • 3C: 7-9 PC, 2-5-2-4
 • 3P: 7-9 PC, 1-5-3-4
 • 3B: 7-9 PC, 3-5-1-4

  West East
  PAS 1C
  1P 2T
  2B 3K
  3C ?


 • 3P: 7-9 PC, 1-6-2-4
 • 3B: 7-9 PC, 2-6-1-4
 • 4T: 7-9 PC, 3-6-0-4 (odwrotnie)
 • 4K: 7-9 PC, 0-6-3-4 (odwrotnie), teraz renons i 4BA to PS

  W sekwencjach:

  West East
  PAS 1C
  1P 2K/C/P


  licytacja opiera się na tym samym schemacie, jak dla koloru treflowego

  West East
  PAS 1C
  1P 2B
  3T ?


 • 3K: 5-5 kara i piki, bliższy kolor, więc siła 7-9 PC, dalej naturalnie
 • 3C: 5-5 kiery i trefle, bliższy kolor, więc siła 7-9 PC, dalej naturalnie
 • 3P: 5-5 piki i kara, dalszy kolor, więc siła 9-11 PC, dalej naturalnie
 • 3B: 5-5 kiery i trefle, "dalszy" kolor, więc siła 9-11 PC, dalej naturalnie

  West East
  PAS 1P
  ?  


 • Licytacja jak dla otwarcia 1P, ale z siłą 7-11 PC.

  West East
  PAS 1B
  2T ?


 • 2K: kolory młodsze bez 6-4 góra
 • 2C: a) 7-11 PC, 5 kierów, 4 piki
        b) 7-9 PC, 6 kierów, 4 piki
 • 2P: a) 7-11 PC, 5 pików, 4 kiery
        b) 7-9 PC, 6 pików, 4 kiery
 • 2B: 7-11 PC, 5-5 w starszych
 • 3T: 9-11 PC, podwójny texas, 6 kierów i 4 piki, dalej naturalnie
 • 3K: 9-11 PC, podwójny texas, 6 pików i 4 kiery, dakej naturalnie
 • 3C: 9-11 PC, podwójny texas, 6 trefli i 4 kara, dalej naturalnie
 • 3P: 9-11 PC, podwójny texas, 6 kar i 4 trefle oraz dubel kier, dalej naturalnie
 • 3B: 9-11 PC, podwójny texas, 6 trefli i 4 kara oraz dubel pik, dalej naturalnie

  West East
  PAS 1B
  2T 2K
  2C ?


 • 2P: 7-11 PC, trefle dłuższe od kar
 • 2B: 7-11 PC, 5-5 na młodszych
 • 3T: 7-9 PC, 5 kar, 4 trefle, 3T(R) i odpowiedzi jak z górą
 • 3K: 7-9 PC, 6 kar, 4 trefle, 3C(R) i:
  1. 3P: 1-2-6-4
   3B: 2-1-6-4
   4T: 0-3-6-4
   4K: 3-0-6-4, teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: 9-11 PC, 2-2-5-4
 • 3P: 9-11 PC, 1-3-5-4
 • 3B: 9-11 PC, 3-1-5-4

  West East
  PAS 1B
  2T 2K
  2C 2P
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, 5 trefli, 4 kara, 3T(R) i odpowiedzi jak z górą
 • 3K: 7-9 PC, 6 trefli, 4 kara, 3C(R) i:
  1. 3P: 1-2-4-6
   3B: 2-1-4-6
   4T: 0-3-4-6
   4K: 3-0-4-6, teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: 9-11 PC, 2-2-4-5
 • 3P: 9-11 PC, 1-3-4-5
 • 3B: 9-11 PC, 3-1-4-5

  West East
  PAS 1B
  2T 2K
  2C 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, 5-5 na młodszych bez najdalszej kombinacji, czyli bez 3-0-5-5, 3C(R) i:
  1. 3P: 1-2-5-5
   3B: 2-1-5-5
   4T: 0-3-5-5
 • 3C: 7-11 PC, 5-5 na młodszych, najdalsza kombinacja, czyli 3-0-5-5, 3P(R) i:
  1. 3B: 7-9 PC, 3-0-5-5
   4T: 9-11 PC, 3-0-5-5
 • 3P: 9-11 PC, 1-2-5-5
 • 3B: 9-11 PC, 2-1-5-5
 • 4T: 9-11 PC, 0-3-5-5

  West East
  PAS 1B
  2T 2C
  2B ?


 • 3T: 7-9 PC, 5 kierów, 4 piki, 3K(R) i odp. jak z górą
 • 3K: 7-9 PC, 6 kierów, 4 piki, 3C(R) i:
  1. 3P: 4-6-1-2
   3B: 4-6-2-1
   4T: 4-6-0-3
   4K: 4-6-3-0, teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: 9-11 PC, 4-5-2-2
 • 3P: 9-11 PC, 4-5-1-3
 • 3B: 9-11 PC, 4-5-3-1
 • 4T: 9-11 PC, 4-5-0-4
 • 4K: 9-11 PC, 4-5-4-0, teraz renons i 4BA to PS

  West East
  PAS 1B
  2T 2P
  ?  


 • Dalej analogicznie jak po odpowiedzi 2P

  West East
  PAS 1B
  2T 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, 5-5 na starszych bez najdalszej kombinacji, czyli bez 5-5-3-0, 3C(R) i:
  1. 3P: 5-5-1-2
   3B: 5-5-2-1
   4T: 5-5-0-3
 • 3C: 7-11 PC, 5-5 na starszych, najdalsza kombinacja, czyli 5-5-3-0, 3P(R) i:
  1. 3B: 7-9 PC, 5-5-3-0
   4T: 9-11 PC, 5-5-3-0
 • 3P: 9-11 PC, 5-5-1-2
 • 3B: 9-11 PC, 5-5-2-1
 • 4T: 9-11 PC, 5-5-0-3

  West East
  PAS 1T
  1C ?


 • Dalsza licytacja jak w sekwencji PAS - 1C, z tym, że siła otwarcia to 13-17 PC.

  West East
  PAS 1T
  1P ?


 • Dalsza licytacja jak po otwarciu 1P, z tym, że teraz przedział siły to 13-17 PC.

  West East
  PAS 1T
  2B ?


 • Dalsza licytacja jak w sekwencji PAS - 1B, z tym, że siła otwarcia to 13-17 PC.

  West East
  PAS 1K
  ?  


 • Dalsza licytacja przedstawiona w opisie otwarcia 1K.

  West East
  PAS 2T
  2K ?


 • 2C: 7-9 PC, 6 trefli
 • 2P: 9-11 PC, 6 trefli bez singletona
 • 2B: 9-11 PC, 3-3-1-6
 • 3T: 9-11 PC, 3-1-3-6
 • 3K: 9-11 PC, 1-3-3-6

  West East
  PAS 2T
  2K 2C
  2P ?


 • 2B: 7-9 PC, 6 trefli bez singletona
 • 3T: 7-9 PC, 3-3-1-6
 • 3K: 7-9 PC, 3-1-3-6
 • 3C: 7-9 PC, 1-3-3-6

  West East
  PAS 2T
  2K 2C
  2P 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, 2-2-3-6
 • 3C: 7-9 PC, 2-3-2-6
 • 3P: 7-9 PC, 3-2-2-6

  West East
  PAS 2T
  2K 2P
  2B ?


 • 3T: 9-11 PC, 2-2-3-6
 • 3K: 9-11 PC, 2-3-2-6
 • 3C: 9-11 PC, 3-2-2-6

  W sekwencjach:

  West East
  PAS 2K/C/P


  licytacja oparta jest na tym samym, przedstawionym wyżej schemacie.

  Uwaga - w sekwencji:

  West East
  PAS 2P
  2B 3T
  2K 3C


  Przyjmuje się, że 3C oznacza skład 6-2-2-2 i 3P jest już pytaniem szlemowym.

  W sekwencjach:

  West East
  PAS 1T
  2T/K/C/P  


  licytacja oparta jest na tym samym, przedstawionym wyżej schemacie, tylko przedział siły jest 13-17 PC.

  West East
  PAS 2B
  3T ?


 • 3K: 7-9 PC, słaby siedmiokart karowy
 • 3C: 7-9 PC, słaby siedmiokart kierowy
 • 3P: 7-9 PC, słaby siedmiokart pikowy
 • 3B: 7-9 PC, słaby siedmiokart TREFLOWY


 • OTWARCIE 1T

  Odpowiedzi:
 • 1K: 13+ PC, relay
 • 2B: a) 5-5 na młodszych, blok
        b) siedmiokart starszy, inwit
 • inne: naturalne, nieforsujące

  West East
  1T 1K
  ?  


 • 1C: 8-12 PC, czwórka kierów
 • 1P: 8-12 PC, czwórka pików
 • 1B: 8-12 PC, bez starszej czórki i dowolnej piątki
 • 2T/K/C/P: 8-12 PC, licytowana piątka w składzie 5332
 • 2B: 10-12 PC, dowolny siedmiokart, słaby kolor
 • 3T/K/C/P: licytowany siedmiokart, dobry kolor

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  ?  


 • 2K: 8-10 PC, 4-4 (w tym 4 kiery)
 • 2C: 8-12 PC, 3-4-3-3
 • 2P: 10-12 PC, 4-4 w przedzielonych (w tym 4 kiery)
 • 2B: 10-12 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych (w tym 4 kiery)
 • 3T: 10-12 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 10-12 PC, 4-4-3-2

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  2K 2C;
  ?  


 • 2P: 8-10 PC, 4-4 w przedzielonych (w tym 4 kiery)
 • 2B: 8-10 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych (w tym 4 kiery)
 • 3T: 8-10 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 8-10 PC, 4-4-3-2

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  2K 2C
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 8-10 PC, 2-4-3-4
 • 3K: 8-10 PC, 3-4-2-4

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  2K 2C
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 8-10 PC, 2-4-4-3
 • 3C: 8-10 PC, 3-4-4-2

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  2C 2P
  ?  


 • 2B: 8-10 PC, 3-4-3-3
 • 3T: 10-12 PC, 3-4-3-3

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 10-12 PC, 2-4-3-4
 • 3K: 10-12 PC, 3-4-2-4

  West East
  1T 1K
  1C 2T
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 10-12 PC, 2-4-4-3
 • 3C: 10-12 PC, 3-4-4-2

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  ?  


 • 2K: 8-10 PC, 4-4 (z czwórką pik, bez czwórki kier)
 • 2C: 8-12 PC, 4-3-3-3
 • 2P: 10-12 PC, 4-4 w przedzielonych (z czwórką pik)
 • 2B: 10-12 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych (z czwórką pik)
 • 3T: 10-12 PC, 4-4-2-3
 • 3K: 10-12 PC, 4-4-3-2

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  2K 2C
  ?  


 • 2P: 8-10 PC, 4-4 w przedzielonych (z czwórką pik)
 • 2B: 8-10 PC, 4-4 w czarnych lub czerwonych (z czwórką pik)

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  2K 2C
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 8-10 PC, 4-2-4-3
 • 3K: 8-10 PC, 4-3-4-2

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  2K 2C
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 8-10 PC, 4-2-3-4
 • 3C: 8-10 PC, 4-3-2-4

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  2C 2P
  ?  


 • 2B: 8-10 PC, 4-3-3-3
 • 3T: 10-12 PC, 4-3-3-3

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 10-12 PC, 4-2-4-3
 • 3K: 10-12 PC, 4-3-4-2

  West East
  1T 1K
  1P 2T
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 10-12 PC, 4-2-3-4
 • 3C: 10-12 PC, 4-3-2-4

  West East
  1T 1K
  1B 2T
  ?  


 • 2K: 8-10 PC, 4-4 na młodszych
 • 2C: 8-12 PC, 4333 z czwórką młodszą
 • 2P: 10-12 PC, 2-3-4-4
 • 2B: 10-12 PC, 3-2-4-4

  West East
  1T 1K
  1B 2T
  2C 2P
  ?  


 • 2B: 8-10 PC, 4333 z czwórką młodszą
 • 3T: 10-12 PC, 3-3-3-4
 • 3K: 10-12 PC, 3-3-4-3

  West East
  1T 1K
  1B 2T
  2C 2P
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 8-10 PC, 3-3-3-4
 • 3K: 8-10 PC, 3-3-4-3

  West East
  1T 1K
  1B 2T
  2K 2C
  ?  


 • 2P: 8-10 PC, 2-3-4-4
 • 2B: 8-10 PC, 3-2-4-4

  West East
  1T 1K
  2T 2K
  ?  


 • 2C: 8-10 PC, 5 trefli w układzie 5332
 • 2P: 10-12 PC, 3-3-2-5
 • 2B: 10-12 PC, 3-2-3-5
 • 3T: 10-12 PC, 2-3-3-5

  West East
  1T 1K
  2T 2K
  2K 2P
  ?  


 • 2B: 8-10 PC, 3-3-2-5
 • 3T: 8-10 PC, 3-2-3-5
 • 3K: 8-10 PC, 2-3-3-5

  W przypadku układu 5332 z piątką kar, kierów lub pików schemat jest analogiczny.

  West East
  1T 1K
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 10-12 PC, 7-kartowy słaby kolor karowy
 • 3C: 10-12 PC, 7-kartowy słaby kolor kierowy
 • 3P: 10-12 PC, 7-kartowy słaby kolor pikowy
 • 3B: 10-12 PC, 7-kartowy słaby kolor TREFLOWY

  West East
  1T 1C
  ?  


 • 2T: 10-12 PC, trójka kierów
 • 2K: 10-12 PC, czwórka kierów
 • 2C: 8-10 PC, czwórka kierów

  West East
  1T 1P
  ?  


 • 2T: 10-12 PC, trójka pików
 • 2K: 10-12 PC, czwórka pików
 • 2P: 8-10 PC, czwórka pików • OTWARCIE 1K

  Znaczenie: 0÷7 PC, skład dowolny

  Odpowiedzi:
 • 1C/P: do 21 PC, kolor 3+ (z wyłączeniem rąk z którymi licytujemy 1BA)
 • 1B: 19÷21 PC, skład zrównoważony
 • 2T: ACOL, teraz:
  1. 2K: a) drugi negat
         b) góra, niechęć zajmowania bez atu
   2C/P: góra, kolor 5+
   2BA: góra, skład bezatutowy
   3T/K: góra, kolor 5+
   W dalszej licytacji po 2BA 3T to Baron,
   a wyższe odzywki odpowiadającego to teksasy (z tym, że 3P na kolory młodsze)
   wyższe odzywki otwierającego po 2BA są naturalne.
 • 2K: Multi, blok na starszym kolorze 6+
 • 2C/P: konstruktywne na kolorze 6+
 • 2BA: a) słaby blok na młodszym
        b) konstruktywny blok na starszym
 • 3T/K: konstruktywne na kolorze 6+
 • 3C/P: słaby blok


 • OTWARCIE 1C

  Znaczenie: 8÷12 PC i:
  1. a) skład 5+ -4+ z wyłączeniem kombinacji czarne-czerwone
   b) trójkolorówka 4441 lub 5440 (wtedy renons tej samej rangi co piatka)


  Odpowiedzi:

 • 1P: relay
 • 1BA: do pasa do wariantu przedzielonego
 • 2 w kolor: naturalne, nieforsujące
 • 2BA: szybkie pytanie o najbliższy kolor,
  ręka musi zawierać conajmniej 4-4 w czarnych lub czerwonych

  West East
  1C 1P
  ?  


 • 1BA: starsze lub młodsze, 2T(R) i:
  • 2K: młodsze oprócz 6-4 góra, 2C(R) i:
   • 2P: trefle dłuższe, 2BA(R) i dalej wg schematu 5-4
   • 2BA: 5-5, 3T(R) i:
    • 3K: dół bez najdalszej kombinacji (czyli bez 3-0-5-5), 3C(R) i:
     • 3P: 1-2-5-5
      3BA: 2-1-5-5
      4T: 0-3-5-5

     3C: najdalsza kombinacja (czyli 3-0-5-5), 3P(R) i:

     • 3BA: dół
      4T: góra

     3P: góra, 1-2-5-5
     3BA: góra, 2-1-5-5
     4T: góra, 0-3-5-5
     Wyższe odpowiedzi z dłuższymi karami wg schematu 5-4:
     3T: 5-4 dół, 3K(R) i odp. jak z górą
     3K: 64 dół, 3C(R) i:

     • 3P: 1-2-6-4
      3BA: 2-1-6-4
      4T: 0-3-6-4
      4K: 3-0-6-4, teraz renons i 4BA to PS

     3C: 5-4 góra, 2-2 bokiem
     3P: 5-4 góra, niższa trójka
     3B: 5-4 góra, wyzsza trójka

   • 2C/P: piątka wariantu starsze-młodsze, 2BA(R) i dalej schemat 5-4
   • 2BA: 5-5 w starszych, 3T(R) i:
    • 3K: dół bez najdalszej kombinacji (czyli bez 5-5-3-0), 3C(R) i:
     • 3P: 5-5-1-2
      3B: 5-5-2-1
      4T: 5-5-0-3

     3C: najdalsza kombinacja (czyli 5-5-3-0),3P(R) i:

     • 3B: dół
      4T: góra

     3P: góra, 5-5-1-2
     3B: góra, 5-5-2-1
     4T: góra, 5-5-0-3

   • 3T: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kierów, 4 piki, dalej naturalnie
   • 3K: 9-11 PC, podwójny texas: 6 pików, 4 kiery, dalej naturalnie
   • 3C: 9-11 PC, podwójny texas: 6 trefli, 4 kara, dalej naturalnie
   • 3P: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 trefle, dubleton kier, dalej naturalnie
   • 3B: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 trefle, dubleton pik, dalej naturalnie
 • 2T: wariant przedzielony, piątka młodsza i starsza czwórka, 2K(R) i:
  • 2C: 5T-4C, teraz 2BA(R) i odpowiedzi wg schematu 5-4
  • 2P: 5K-4P, teraz 2BA(R) i odpowiedzi wg schematu 5-4
 • 2K: trójkolorówka, teraz 2C(R) i:
  • 2P: dół bez krótkości trefl, 2BA(R) i:
   • 3T: krótkość karo, 3K(R) i:
    • 3C: 4-4-1-4
     3P: 4-4-0-5
   • 3K: krótkość kier, 3C(R) i:
    • 3P: 4-1-4-4
     3B: 5-0-4-4
   • 3C: 1-4-4-4
   • 3P: 0-5-4-4
  • 2BA: krótkość trefl, 3T(R) i:
   • 3K: 4-4-4-1 dół
   • 3C: 4-4-4-1 góra
   • 3P: 4-4-5-0 dół
   • 3B: 4-4-5-0 góra
  • 3T: góra, krótkość karo, 3K(R) i:
   • 3C: 4-4-1-4
   • 3P: 4-4-0-5
  • 3K: góra, krótkość kier, 3C(R) i:
   • 3P: 4-1-4-4
   • 3B: 5-0-4-4
  • 3C: góra, 1-4-4-4
  • 3P: góra, 0-5-4-4
 • 2C/P: piątka wariantu przedzielonego, teraz 2BA(R) i odpowiedzi wg schematu 5-4
 • 2BA: 5-5 na przedzielonych, teraz 3T(R) i:
  • 3K: 5-5 kara i piki, bliższy kolor, więc siła 7-9 PC, dalej naturalnie
  • 3C: 5-5 kiery i trefle, bliższy kolor, więc siła 7-9 PC, dalej naturalnie
  • 3P: 5-5 piki i kara, dalszy kolor, więc siła 9-11 PC, dalej naturalnie
  • 3B: 5-5 kiery i trefle, "dalszy" kolor, więc siła 9-11 PC, dalej naturalnie
 • 3T: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kierów, 4 trefle, dalej naturalnie
 • 3K: 9-11 PC, podwójny texas: 6 pików, 4 kara, dalej naturalnie
 • 3C: 9-11 PC, podwójny texas: 6 trefli, 4 kiery, dalej naturalnie
 • 3P: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 piki, dubleton trefl, dalej naturalnie
 • 3B: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 piki, dubleton karo, dalej naturalnie
 • OTWARCIE 1P

  Znaczenie: 8-12 PC, minimum 5-4 w kolorach czarnych lub czerwonych

  Odpowiedzi:
 • 1B: relay
 • 2 w kolor: pełne zgadywanie
 • 2B: szybkie pytanie o najbliższy kolor
  (zapewnia fit czterokortowy)

  Dalsza licytacja:

  West East
  1P 1B
  ?  


 • 2T: a) 8-12 PC, 5 trefli, 4 piki
        b) 8-10 PC, 6 trefli, 4 piki
 • 2K: a) 8-12 PC, 5 kar, 4 kiery
        b) 8-10 PC, 6 kar, 4 kiery
 • 2C: a) 8-12 PC, 5 kierów, 4 kara
        b) 8-10 PC, 6 kierów, 4 kara
 • 2P: a) 8-12 PC, 5 pików, 4 trefle
        b) 8-10 PC, 6 pików, 4 trefle
 • 2B: 8-12 PC, 5-5 na czarnych lub czerwonych
 • 3T: 10-12 PC, podwójny texas, 6 kierów i 4 kara, dalej naturalnie
 • 3K: 10-12 PC, podwójny texas, 6 pików i 4 trefle, dalej naturalnie
 • 3C: 10-12 PC, podwójny texas, 6 trefli i 4 piki, dalej naturalnie
 • 3P: 10-12 PC, podwójny texas, 6 kar, 4 kiery i dubleton trefl, dalej naturalnie
 • 3B: 10-12 PC, podwójny texas, 6 kar, 4 kiery i dubleton pik, dalej naturalnie

  West East
  1P 1B
  2T/K/C/P 2B
  ?  


 • 3T: piątka, dół, 3K(R) i odpowiedzi jak z górą
 • 3K: szóstka, dół, 3C(R) i:
  1. 3P: niższy dubel
   3B: wyższy dubel
   4T: wyższa trójka (odwrotnie)
   4K: niższa trójka (odwrotnie), teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: góra, bokiem 2-2
 • 3P: góra, niższa trójka
 • 3B: góra, wyższa trójka

  West East
  1P 1B
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 5-5 kara i kiery, bliższy kolor, więc siła 7-9 PC, dalej naturalnie
 • 3C: 5-5 kiery i kara, dalszy kolor, więc siła 9-11 PC, dalej naturalnie
 • 3P: 5-5 piki i trefle, bliższy kolor, więc siła 7-9 PC, dalej naturalnie
 • 3B: 5-5 piki i trefle, "dalszy" kolor, więc siła 9-11 PC, dalej naturalnie • OTWARCIE 1BA

  Znaczenie:12÷14 PC, w składzie zrównoważonym

  Odpowiedzi:

 • 2T: Stayman
 • 2K/C: texas na kiery/piki
 • 2P: a) texas na trefle
        b) inwit do 3BA
 • 2BA: texas na kara
 • 3T: 5-5 na młodszych, sign off
 • 3K: 5-5 na starszych, forsing
 • 3C: 5-5 na starszych, inwit
 • 3P: 5-5 na młodszych, forsing
 • 3BA:do gry
 • 4T: Gerber
 • 4K/C: texas na kiery/piki
 • 4BA: inwit

  Dalsza licytacja:

  West East
  1B 2T
  ?  


 • 2K: brak starszej czwórki i teraz:
  • 2C: kolor 4+, poszukiwanie lepszej częściówki, słaba ręka od 5 PC z czwórką kier.
   Otwierający ustosunkowuje się do wariantu obie starsze (co najmniej) czwórki,
   czyli albo pasuje, albo przenosi na 2P. Jeżeli przeniósł na 2P, to odpowiadający
   pasuje z pikami, licytuje 2BA z 1-4-4-4, albo zgłasza młodszą piątkę
  • 2P: słaba ręka z czwórką pik
  • 2B: inwit
  • 3T: relay i:
   • 3K: 4÷5 kar, 3C(R) i:
    • 3P: 4 kara
     3B:5 kar
   • 3C: 4÷5 trefli, 3P(R) i:
    • 3B: 4 trefle
     4T: 5 trefli
   • 3P: trzy piki
   • 3B: trzy kiery
  • 3C: transfer Smolenia - 4C i 5+P
   (po ewentualnych 3BA z 6P licytujemy zwykły transfer 4C)
  • 3P: transfer Smolenia - 4P i 5+C
   (po ewentualnych 3BA z 6C licytujemy zwykły transfer 4K)
 • 2C: czwórka kier, może być czwórka pików i teraz:
  • 2P: skład niezrównoważony z czwórką pik. Jest to odzywka nieforsująca
   i oznacza, że odpowiadający ma jeszcze 4-4 w młodszych lub młodszą piątkę
  • 2BA: inwit
  • 3T: relay i:
   • 3K: czwórka kar, 3C(R) i:
    • 3P: trzy piki
     3B: trzy trefle
   • 3C: 3-4-3-3
   • 3P: cztery piki
   • 3B: cztery trefle
  • 3K: forsing z fitem (może lepsze 3BA)
 • 2P: czwórka pik bez czwórki kierów i teraz:
  • 2B:inwit
  • 3T: relay i:
   • 3K: czwórka kar, 3C(R) i:
    • 3P: trzy trefle
     3B: trzy kiery
   • 3C: cztery trefle z trzema kierami
   • 3P: 4-3-3-3
   • 3B: cztery trefle z trzema karami
  • 3C: forsing z fitem (może lepsze 3BA)


  West East
  1B 2K
  ?  


 • 2B: maximum, conajmniej dwa starsze honory z blotką w kierach, teraz:
  • 3K: ponowny texas, może być słaby
   3C: oznacza kolor karowy
 • 3T: maximum, conajmniej czwarta starsza figura w kierach,
  teraz 3K - ponowny obowiązkowy texas
 • 3C: fit czterokartowy, góra wykluczona
 • 2C: z każdą inną kartą, teraz:
  • 2P: inwit
   2B: inwit, może być młodszy kolor 4+
   3T/K: forsing


  West East
  1B 2C
  ?  


 • 2B: maximum, conajmniej dwa starsze honory z blotką w pikach, teraz:
  • 3C: ponowny texas, może być słaby
   3P: oznacza kolor kierowy
 • 3K: maximum, conajmniej czwarta starsza figura w pikach,
  teraz 3C - ponowny obowiązkowy texas
 • 3P: fit czerokartowy, góra wykluczona
 • 2P: z każdą inną kartą, teraz:
  • 2B: inwit, może być młodszy kolor 4+
   3T/K: forsing
   3C: inwit


  West East
  1B 2P
  ?  


 • 2B: dół
 • 3T: góra

  West East
  1B 2B
  ?  


 • 3T: góra z fitem
 • 3K: pozostałe ręce

  WIELKA UCIECZKA

  Jest to niemal obowiązkowe odejście z 1BA z siłą 0÷3 PC zanim przeciwnik skontruje.
  Odejścia można dokonać poprzez Staymana lub mały Texas.

  EWAKUACJA

  Jest to licytacja po kontrze pierwszego obrońcy i tak:

 • pas: forsuje partnera do rekontry, obejmuje trzy typy rąk:
  • a) ręka w sile od 8 PC, chęć grania 1BA
   z rekontrą, możliwość kontry karnej
   (po rekontrze partnera licytujemy pas)
   b) słaba ręka dwukolorowa:
   • -trefle i starszy
    -kara i piki
    (po rekontrze partnera licytujemy kolor młodszy)

   c) pięciokartowy kolor starszy + 4T+3K (po rekontrze partnera
   licytujemy kolor starszy)

 • rktr.: forsuje partnera do 2T, zasadniczo monokolor (po 2T partnera pasujemy
  z treflami lub licytujemy swój kolor), a także 4-4-4-1 (singleton T) - tu po pasie
  przeciwnika także musimy spasować, a po jego "obowiązkowej" kontrze
  (opóźnionej lub bezpośredniej) rekontrujemy.

  Uwaga na sekwencję:

  West North East South
  1B ktr rktr pas
  2T (aut.) ktr (pas) 2P  


  Zgłoszenie pików w tej sekwencji ma lekko konstruktywny wydźwięk.

 • 2T: 4+T-4+K
 • 2K: 4+K-4+C
 • 2C: 4+C-4+P
 • 2P: 5+P, niekonstruktywne
 • 2B: dowolne 6+-5+, konstruktywne

  2 PASY I KONTRA DRUGIEGO OBROŃCY

 • 2T/K/C/P: piątka
 • rktr.: absolutne maximum

  LICYTACJA PO OTWARCIU 1BA I WEJŚCIU NATURALNYM

  West North East South
  1B 2T ?  


 • ktr: karna
 • 2K/C/P: naturalne, nieforsujące
 • 2B: forsing do dogranej z przynajmniej jedną starszą czwórką
 • 3T: pytanie o zatrzymanie
 • 3K: inwit do 3BA (z silną ręką - 3T)
 • 3C/P: forsing do dogranej z 5+C/P

  West North East South
  1B 2T 2B pas
  ?      


 • 3T: brak zatrzymania trefl
 • 3C/P: licytowana czwórka i zatrzymanie trefl
 • 3BA: zatrzymanie trefl bez 4C/P

  West North East South
  1B 2K ?  


 • ktr: karna
 • 2C/P: naturalne, nieforsujące
 • 2BA: forsing do dogranej z conajmniej jedną starszą czwórką lub sign off na treflach
 • 3T: inwit do 3BA
 • 3K: pytanie o zatrzymanie
 • 3C/P: forsing do dogranej z 5+C/P

  West North East South
  1B 2KT 2B pas
  3T pas ?  


 • pas: sign off na treflach
 • 3K: brak zatrzymania karo, przynajmniej jedna starsza czwórka
 • 3C/P: licytowana czwórka i zatrzymanie karo

  West North East South
  1B 2C ?  


 • ktr: karna
 • 2P: naturalne, nieforsujące
 • 2BA: forsing do dogranej z 4 pikami lub sign off na 6+T/K
 • 3T/K: inwit do 3BA
 • 3C: pytanie o zatrzymanie
 • 3P: forsing do dogranej na 5+ pikach

  West North East South
  1B 2C 2B pas
  3T pas ?  


 • pas: sign off
 • 3K: sign off na karach
 • 3C: 4piki z krótkością kier
 • 3P: 4 piki bez zatrzymania kier
 • 3B: 4 piki z zatrzymaniem kier

  West North East South
  1B 2P pas ?


 • ktr: karna
 • 2B: a) forsing do dogranej z 4 kierami
        b) sign off na 6+T/K/C
 • 3T/K: inwit do 3B
 • 3C: inwit do 4C
 • 3P: pytanie o zatrzymanie

  West North East South
  1B 2P 2B pas
  3T pas ?  


 • pas: sign na treflach
 • 3K/C: sign off na licytowanym kolorze 6+
 • 3P: 4 kiery bez zatrzymania pik
 • 3B: 4 kiery z zatrzymaniem pik


 • OTWARCIE 2T

  Znaczenie: 5-9 PC, szóstka młodsza

  Odpowiedzi:
 • 2K: relay
 • 2C/P: naturalne, nieforsujące, otwierający licytuje z dwoma nadwyżkami
 • 2B: sign off, otwierający może zalicytowć z alsolutną górą
 • 3/4/5T: słabe, z treflami pasuj, z karami licytuj
 • 3K/C/P: naturalne, semiforsing

  West East
  2T 2K
  ?  


 • 2C: 5-9 PC, trzy kiery
 • 2P: 5-9 PC, trzy piki bez trzech kierów
 • 2B: 5-9 PC, obie starsze trójki
 • 3T: 5-9 PC, 2-2-3-6
 • 3K: 5-9 PC, 2-2-6-3

  West East
  2T 2K
  2C 2B
  ?  


 • 3T: 5-9 PC, 2-3-2-6
 • 3K: 5-9 PC, 2-3-6-2
 • 3C: 5-9 PC, 1-3-3-6
 • 3P: 5-9 PC, 1-3-6-3

  West East
  2T 2K
  2P 2B
  ?  


 • 3T: 5-9 PC, 3-2-2-6
 • 3K: 5-9 PC, 3-2-6-2
 • 3C: 5-9 PC, 3-1-3-6
 • 3P: 5-9 PC, 3-1-6-3

  West East
  2T 2K
  2B 3T
  ?  


 • 3K: 5-9 PC, 3-3-1-6
 • 3K: 5-9 PC, 3-3-6-1


 • OTWARCIE 2K

  Znaczenie: 10-12 PC, szóstka starsza bez bocznej czwórki

  Odpowiedzi:

 • 2C: do długości
 • 2P: inwit do kierów, sign off do pików
 • 2B: relay

  West East
  2K 2B
  ?  


 • 3T: 6 kierów z singletonem
 • 3K: 6 pików z singletonem
 • 3C: 2-6-2-2
 • 3P: 6-2-2-2
 • 3B: pełna starsza szóstka

  West East
  2K 2B
  3T 3K
  ?  


 • 3C: 3-6-3-1
 • 3P: 3-6-1-3
 • 3B: 1-6-3-3

  West East
  2K 2B
  3K 3C
  ?  


 • 3P: 6-3-3-1
 • 3B: 6-3-1-3
 • 4T: 6-1-3-3


 • OTWARCIE 2C

  Znaczenie: 5-9 PC, szóstka starsza

  Odpowiedzi:

 • 2P: do długości
 • 2B: relay

  West East
  2C 2B
  ?  


 • 3T: 6 kierów z singletonem
 • 3K: 6 pików z singletonem
 • 3C: 2-6-2-2
 • 3P: 6-2-2-2
 • 3B: pełna starsza szóstka

  West East
  2C 2B
  3T 3K
  ?  


 • 3C: 3-6-3-1
 • 3P: 3-6-1-3
 • 3B: 1-6-3-3

  West East
  2C 2B
  3K 3C
  ?  


 • 3P: 6-3-3-1
 • 3B: 6-3-1-3
 • 4T: 6-1-3-3


 • OTWARCIE 2P

  Znaczenie: 10-12 PC, szóstka młodsza, dobry kolor, brak bocznej czwórki

  Odpowiedzi:

 • 2B: inwit do całkowitej góry lub do bardzo dobrego koloru
 • 3/4/5: do długości
 • 3K: relay
 • 3C/P: naturalne, forsing

  West East
  2P 3K
  ?  


 • 3C: 6 trefli
 • 3P: 6 kar
 • 3B: pełny młodszy sześciokart


 • OTWARCIE 3BA

  Znaczenie: pełny młodszy siedmiokart, nic bokiem

  Odpowiedzi:

 • 4T/5T: chęć grania koloru partnera na wysokości 4/5

  4K : silna ręka, pytanie o singletona , po którym:
  • 4C/P: wskazanie singla
   4BA: brak singla
   5T/K: posiadany kolor przy singlu w drugim młodszym
 • 4C/P: sign off
 • 4B: inwit szlemikowy, pytanie o nadwyżkę w długości i:
  • 5T/K: posiadany kolor siedmiokartowy
   5C/P: nieznany młodszy kolor 8-kartowy i licytowany renons
   5B: nieznany młodszy kolor 8-kartowy, brak renonsu
   6T/K: posiadany kolor 8-kartowy, renons w drugim młodszym • OTWARCIE 4T

  Znaczenie: prawdopodobnie pełny kolor kierowy, 9 lew.

  Odpowiedzi:

 • 4K: pytanie o nadwyżkę w długości i bocznego singla
 • 4C: do gry

  West East
  4T 4K
  ?  


 • 4C: brak nadwyżki w długości (kolor 7-kartowy), teraz 4P pytanie o krótkość i:
  • 4B: brak krótkości
  • 5T: krótkość trefl
  • 5K: krótkość karo
  • 5C: krótkośc pik
   Po odpowiedzi singlem 5P to pytanie o renons i:
   • 5B: brak
   • 6T: jest renons
 • 4P: kolor 8-kartowy teraz 4BA dalsze pytanie i:
  • 5T: krótkość trefl
  • 5K: krótkość karo
  • 5C: krótkość pik
   Po każdej z tych odpowiedzi 5P to pytanie o renons i:
   • 5B: brak
   • 6T: jest renons
 • 4B: kolor 9-kartowy bez renonsu
 • 5T: kolor 9-kartowy, renos trefl
 • 5K: kolor 9-kartowy, renons karo
 • 5C: kolor 9-kartowy, renons pik

  Zgłoszenie przez odpowiadającego nowego koloru na wysokości sześciu
  (oraz 5BA oznaczającego piki) przekazuje informację o tym, że dama
  w zgłoszonym kolorze daje trzynastą lewę.


 • OTWARCIE 4K

  Znaczenie: prawdopodobnie pełny kolor pikowy, 9 lew.
  Odpowiedzi:

 • 4C: pytanie o nadwyżkę w długości i bocznego singla
 • 4P: do gry

  West East
  4K 4C
  ?  


 • 4P: brak nadwyżki w długości (kolor 7-kartowy), teraz 4BA pytanie o krótkość i:
  • 5T: krótkość trefl
  • 5K: krótkość karo
  • 5C: krótkość kier
  • 5P: brak krótkości
   Po odpowiedzi singlem 5BA to pytanie o renons i:
   • 6T: brak
   • 6K: jest renons
 • 4BA: kolor 8-kartowy teraz 5T dalsze pytanie i:
  • 5K: krótkość karo
  • 5C: krótkość kier
  • 5P: krótkość pik
   Po każdej z tych odpowiedzi 5BA to pytanie o renons i:
   • 6T: brak
   • 6K: jest renons
 • 5T: kolor 9-kartowy, renons trefl
 • 5K: kolor 9-kartowy, renons karo
 • 5C: kolor 9-kartowy, renons kier
 • 5P: kolor 9-kartowy, brak renonsu

  Zgłoszenie przez odpowiadającego nowego koloru na wysokości sześciu
  przekazuje informację o tym, że dama w zgłoszonym kolorze daje trzynastą lewę.


 • OTWARCIE 4BA

  Znaczenie: pytanie o asa

  Odpowiedzi:

 • 5T: brak asa
 • 5K/C/P: licytowany as
 • 5B: as trefl
 • 6T: dwa asy


 • STREFA SZLEMOWA

  Gdy licytacja ma charakter relay'owy, to do strefy szlemowej przechodzi się metodami wywołania końcowego "WK" (po całkowitym rozpoznaniu składu lub gdy nie jest znany cały skład, ale jest zaznaczone w tekście systemu, że dalsza licytacja jest wg PS lub WK, a mianowicie:
 • 4K:partnerze, zgłoś 4C, a ja wybiorę końcówkę
 • 3BA:sign off
 • inne:pytanie szlemowe PS o 5 wartośći (4 asy i król atu) i damę atu

  Kolor uzgadnia się od najdłuższego, przy równej długości od młodszego

  Odpowiedzi na PS:

  PS przy sile 6÷11 PC PS przy sile 12+ PC
1 2 lub 5
1+D 1 lub 4
0 lub 3 0 lub 3
2 2+D
2+D 3+D


Dalsze pytanie to OSW Doroszewicza o konkretny kolor. Rozpoznanie koloru na tej samej zasadzie co uzgodnienie, z tym że kolor uzgodniony jest na trzecim miejscu. Po pominięciu jakiegoś koloru przechodzi on na koniec "kolejki".
Odpowiedzi na OSW Doroszewicza:

OSW Doroszewicza
nic
A lub KD
K lub AD
D lub AK
AKD


Odpowiedzi na Blacwood'a:

Blackwood 1430
1 lub 4
0 lub 3
2
2+D
3+D • Obrona Lambda po otwarciu przeciwnika 1 trefl

 • pas: a) 0÷7 PC, skład dowolny
        b) 8÷15 PC, skład zrównoważony
        c) 16+PC, skład dowolny
 • ktr: 5+ kierów, ręka jednokolorowa, 8÷15 PC
 • 1K: a) 5+ pików, ręka jednokolorowa, 8÷15 PC
        b) 4C-4P, 12÷15 PC
 • 1C: a) 8-15 PC, 5-4 kiery-trefle lub piki-kara
        b) 8-15 PC, 5440, renons tej samej rangi co piątka
        c) 12-15 PC, 4441
 • 1P: 8-15 PC, 5-4 w kolorach czarnych lub czerwonych
 • 1B: 8-15 PC, 5-4 w starszych lub młodszych
 • 2T: 8-15 PC, 5÷6+ trefli
 • 2K: 8-15 PC, 5÷6+ kar
 • 2C: 6+ kierów, blokujace
 • 2P: 6+ pików, blokujące

  West North East South
        1T
  pas      


  Później licytujemy w zależności od akcji.

 • 1) Po odpowiedzi negatywnej-

  West North East South
        1T
  pas 1K pas 1C
  ?      


 • pas: 16+PC i 4 kiery
 • ktr: 12+ PC wywoławcza, krótkie kiery, należy jej nadużywać, gdy oni po partii
 • 1P: 16÷18 PC, naturalne, 5+ pików
 • 1BA: klasyczne

  2) Po odpowiedzi pozytywnej-

  West North East South
        1T
  pas 1C pas 1P
  ?      


 • ktr.: 16+ PC, wywoławcza

  West North East South
        1T
  pas 1C pas 2C
  ?      


 • ktr: 16+ PC, wywoławcza z 4 pikami

  West North East South
        1T
  ?      


 • ktr: 5+ kierów, ręka jednokolorowa, 8÷15 PC

  Teraz 2T to Drury Lambda i:

  • 2K: piątka, dół, teraz:
   • 2C: do pasa
   • 2P: relay i:
    • 2B/3T/K: dubleton kolejnościowo
  • 2C: szóstka, dół, teraz:
   • pas: sign off
   • 2P: relay i:
    • 2B: bez singla, 3T(R) i:
     • 3K/C/P: trójka kolejnościowo

     3T/K/C: singiel kolejnościowo

  • 2P: piątka, góra, 2B(R) i:
   • 3T/K/C: dubleton kolejnościowo
  • 2B: szóstka, góra, bez singla, 3T(R) i:
   • 3K/C/P: trójka kolejnościowo
  • 3T/K/C: singleton kolejnościowo


  West North East South
        1T
  ?      


 • 1K: a) 5+ pików, ręka jednokolorowa, 8÷15 PC
        b) 4C-4P, 12÷15 PC

  Teraz 2T to Drury Lambda i:

  • 2K: 5-6 pików, dół, teraz:
   • 2P: sign off
   • 2C: relay i:
    • 2P: piątka, 2BA(R) i:
     • 3T/K/C: dubleton kolejnościowo

     2BA: szóstka bez singla, 3T(R) i:

     • 3K/C/P: trójka kolejnościowo

     3T/K/C: szóstka, singiel kolejnościowo

  • 2C: 4-4 w starszych, 12÷15 PC, teraz:
   • 2P: sign off
   • 2B: sign off
   • 3T: relay i:
    • 3K: dół, 3C(R) i:
     • 3P: 4-4-2-3
      3B: 4-4-3-2

     3C: góra, 4-4-2-3
     3P: góra, 4-4-3-2

   • 3K: Texas, conajmniej inwit
   • 3C: Texas, conajmniej inwit
  • 2P: piątka, góra, 2BA(R) i:
   • 3T: słaby kolor, 3K(R) i:
    • 3C/P/B: dubleton kolejnościowo
   • 3K/C/P: dobry kolor, dubleton kolejnościowo
  • 2BA: szóstka góra bez singla, 3T(R) i:
   • 3K/C/P: trójka kolejnościowo
  • 3T/K/C: szóstka góra, singleton kolejnościowo


  West North East South
        1T
  ?      


 • 1C: a) 8-15 PC, 5-4 kiery-trefle lub piki-kara
        b) 8-15 PC, 5440, renons tej samej rangi co piątka
        c) 12-15 PC, 4441
        teraz:
  • 1BA: do pasa
  • 2 w kolor: pełne zgadywanie
  • 2BA: szybkie pytanie o najbliższy kolor
  • 1P: relay i:
   • 1B: 7-11 PC, 4441 lub 5440 (renons tej ramej rangi co piątka
   • 2T: a)7-11 PC, 5 trefli, 4 kiery
          b)7-9 PC, 6 trefli, 4 kiery
   • 2K: a)7-11 PC, 5 kar, 4 piki
          b)7-9 PC, 6 kar, 4 piki
   • 2C: a)7-11 PC, 5 kierów, 4 trefle
          b)7-9 PC, 6 kierów, 4 trefle
   • 2P: a)7-11 PC, 5 pików, 4 kara
          b)7-9 PC, 6 pików, 4 kara
   • 2B: 7-11 PC, minimum 5-5, kolory przedzielone
   • 3T: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kierów, 4 trefle, dalej naturalnie
   • 3K: 9-11 PC, podwójny texas: 6 pików, 4 kara, dalej naturalnie
   • 3C: 9-11 PC, podwójny texas: 6 trefli, 4 kiery, dalej naturalnie
   • 3P: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 piki, dubleton trefl, dalej naturalnie
   • 3B: 9-11 PC, podwójny texas: 6 kar, 4 piki, dubleton kier, dalej naturalnie


  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  1B pas 2T pas
  ?      


 • 2K: (8)12-15 PC, trójkolorówka, krótkość kier
 • 2C: (8)12-15 PC, trójkolorówka, krótkość pik
 • 2P: (8)12-15 PC, trójkolorówka, krótkość trefl
 • 2B: (8)12-15 PC, trójkolorówka, krótkość karo
 • 3T: 12-15 PC, 4-4-0-5
 • 3K: 12-15 PC, 4-4-5-0
 • 3C: 12-15 PC, 0-5-4-4
 • 3P: 12-15-11 PC, 5-0-4-4

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  1B pas 2T pas
  2K pas 2C pas
  ?      


 • 2P: 12-13 PC, 4-1-4-4
 • 2B: 14-15 PC, 4-1-4-4
 • 3T: 8-12 PC, 5-0-4-4
 • 3K: 9-15 PC, 5-0-4-4

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  1B pas 2T pas
  2C pas 2P pas
  ?      


 • 2B: 12-13 PC, 1-4-4-4
 • 3T: 14-15 PC, 1-4-4-4
 • 3K: 8-12 PC, 0-5-4-4
 • 3C: 12-15 PC, 0-5-4-4

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  1B pas 2T pas
  2P pas 2B pas
  ?      


 • 3T: 12-13 PC, 4-4-4-1
 • 3K: 14-15 PC, 4-4-4-1
 • 3C: 8-12 PC, 4-4-5-0
 • 3P: 12-15 PC, 4-4-5-0

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  1B pas 2T pas
  2B pas 3T pas
  ?      


 • 3K: 12-13 PC, 4-4-1-4
 • 3C: 14-15 PC, 4-4-1-4
 • 3P: 8-12 PC, 4-4-0-5
 • 3B: 12-15 PC, 4-4-0-5

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  2T pas 2B pas
  ?      


 • 3T: 8-12 PC, 5 trefli, 4 kiery
 • 3K: 8-12 PC, 6 trefli, 4 kiery
 • 3C: 12-15 PC, 2-5-2-4
 • 3P: 12-15 PC, 1-5-3-4
 • 3B: 12-15 PC, 3-5-1-4

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  2T pas 2B pas
  3T pas 3K pas
  ?      


 • 3C: 8-12 PC, 2-5-2-4
 • 3P: 8-12 PC, 1-5-3-4
 • 3B: 8-12 PC, 3-5-1-4

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  2T pas 2B pas
  3K pas 3C pas
  ?      


 • 3P: 8-12 PC, 1-6-2-4
 • 3B: 8-12 PC, 2-6-1-4
 • 4T: 8-12 PC, 3-6-0-4 (odwrotnie)
 • 4K: 8-12 PC, 0-6-3-4 (odwrotnie), teraz renons i 4BA to PS

  W sekwencjach:

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  2K/C/P      


  licytacja opiera się na tym samym schemacie, jak dla koloru treflowego

  West North East South
        1T
  1C pas 1P pas
  2B pas 3T pas
  ?      


 • 3K: 5-5 kara i piki, bliższy kolor, więc siła 8-12 PC, dalej naturalnie
 • 3C: 5-5 kiery i trefle, bliższy kolor, więc siła 8-12 PC, dalej naturalnie
 • 3P: 5-5 piki i kara, dalszy kolor, więc siła 12-15 PC, dalej naturalnie
 • 3B: 5-5 kiery i trefle, "dalszy" kolor, więc siła 12-15 PC, dalej naturalnie

  West North East South
        1T
  ?      


 • 1P: 8-15 PC, 5-4 w kolorach czarnych lub czerwonych, teraz:
  • 2 w kolor: pełne zgadywanie
  • 2BA: szybkie pytanie o najbliższy kolor
  • 1B: relay i:
   • 2T: a) 8-15 PC, 5 trefli, 4 piki
         b) 8-12 PC, 6 trefli, 4 piki
   • 2K: a) 8-15 PC, 5 kar, 4 kiery
         b) 8-12 PC, 6 kar, 4 kiery
   • 2C: a) 8-15 PC, 5 kierów, 4 kara
         b) 8-12 PC, 6 kierów, 4 kara
   • 2P: a) 8-15 PC, 5 pików, 4 trefle
         b) 8-12 PC, 6 pików, 4 trefle
   • 2B: 8-15 PC, 5-5 na czarnych lub czerwonych
   • 3T: 12-15 PC, podwójny texas, 6 kierów i 4 kara, dalej naturalnie
   • 3K: 12-15 PC, podwójny texas, 6 pików i 4 trefle, dalej naturalnie
   • 3C: 12-15 PC, podwójny texas, 6 trefli i 4 piki, dalej naturalnie
   • 3P: 12-15 PC, podwójny texas, 6 kar, 4 kiery i dubleton trefl, dalej naturalnie
   • 3B: 12-15 PC, podwójny texas, 6 kar, 4 kiery i dubleton pik, dalej naturalnie


  West North East South
        1T
  1P pas 1B pas
  2T/K/C/P pas 2B pas
  ?      


 • 3T: piątka, dół, 3K(R) i odpowiedzi jak z górą
 • 3K: szóstka, dół, 3C(R) i:
  • 3P: niższy dubel
  • 3B: wyższy dubel
  • 4T: wyższa trójka (odwrotnie)
  • 4K: niższa trójka (odwrotnie), teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: góra, bokiem 2-2
 • 3P: góra, niższa trójka
 • 3B: góra, wyższa trójka

  West North East South
        1T
  1P pas 1B pas
  2B pas 3T pas
  ?      


 • 3K: 5-5 kara i kiery, bliższy kolor, więc siła 8-12 PC, dalej naturalnie
 • 3C: 5-5 kiery i kara, dalszy kolor, więc siła 12-15 PC, dalej naturalnie
 • 3P: 5-5 piki i trefle, bliższy kolor, więc siła 8-12 PC, dalej naturalnie
 • 3B: 5-5 piki i trefle, "dalszy" kolor, więc siła 12-15 PC, dalej naturalnie

  West North East South
        1T
  ?      


 • 1B: 8-15 PC, 5-4 w starszych lub młodszych, teraz:
  • 2K/C/P/3T: pełne zgadywanie
  • 2B: szybkie pytanie o najbliższy kolor,br>
  • 2T: relay i:
   • 2K: kolory młodsze bez 6-4 góra
   • 2C: a) 8-15 PC, 5 kierów, 4 piki
          b) 8-12 PC, 6 kierów, 4 piki
   • 2P: a) 8-15 PC, 5 pików, 4 kiery
          b) 8-12 PC, 6 pików, 4 kiery
   • 2B: 8-15 PC, 5-5 w starszych
   • 3T: 12-15 PC, podwójny texas, 6 kierów i 4 piki, dalej naturalnie
   • 3K: 12-15 PC, podwójny texas, 6 pików i 4 kiery, dalej naturalnie
   • 3C: 12-15 PC, podwójny texas, 6 trefli i 4 kara, dalej naturalnie
   • 3P: 12-15 PC, podwójny texas, 6 kar i 4 trefle oraz dubel kier, dalej naturalnie
   • 3B: 12-15 PC, podwójny texas, 6 trefli i 4 kara oraz dubel pik, dalej naturalnie


  West North East South
        1T
  1B pas 2T pas
  2K pas 2C pas
  ?      


 • 2P: 8-15 PC, trefle dłuższe od kar
 • 2B: 8-15 PC, 5-5 na młodszych
 • 3T: 8-12 PC, 5 kar, 4 trefle, 3T(R) i odpowiedzi jak z górą
 • 3K: 8-12 PC, 6 kar, 4 trefle, 3C(R) i:
  • 3P: 1-2-6-4
  • 3B: 2-1-6-4
  • 4T: 0-3-6-4
  • 4K: 3-0-6-4, teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: 12-15 PC, 2-2-5-4
 • 3P: 12-15 PC, 1-3-5-4
 • 3B: 12-15 PC, 3-1-5-4

  West North East South
        1T
  1B pas 2T pas
  2K pas 2C pas
  2P pas 2B pas
  ?      


 • 3T: 8-12 PC, 5 trefli, 4 kara, 3T(R) i odpowiedzi jak z górą
 • 3K: 8-12 PC, 6 trefli, 4 kara, 3C(R) i:
  • 3P: 1-2-4-6
  • 3B: 2-1-4-6
  • 4T: 0-3-4-6
  • 4K: 3-0-4-6, teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: 12-15 PC, 2-2-4-5
 • 3P: 12-15 PC, 1-3-4-5
 • 3B: 12-15 PC, 3-1-4-5

  West North East South
        1T
  1B pas 2T pas
  2K pas 2C pas
  2B pas 3T pas
  ?      


 • 3K: 8-12 PC, 5-5 na młodszych bez najdalszej kombinacji, czyli bez 3-0-5-5, 3C(R) i:
  • 3P: 1-2-5-5
  • 3B: 2-1-5-5
  • 4T: 0-3-5-5
 • 3C: 8-15 PC, 5-5 na młodszych, najdalsza kombinacja, czyli 3-0-5-5, 3P(R) i:
  • 3B: 8-12 PC, 3-0-5-5
  • 4T: 12-15 PC, 3-0-5-5
 • 3P: 12-15 PC, 1-2-5-5
 • 3B: 12-15 PC, 2-1-5-5
 • 4T: 12-15 PC, 0-3-5-5

  West North East South
        1T
  1B pas 2T pas
  2C pas 2B pas
  ?      


 • 3T: 8-12 PC, 5 kierów, 4 piki, 3K(R) i odp. jak z górą
 • 3K: 8-12 PC, 6 kierów, 4 piki, 3C(R) i:
  • 3P: 4-6-1-2
  • 3B: 4-6-2-1
  • 4T: 4-6-0-3
  • 4K: 4-6-3-0, teraz renons i 4BA to PS
 • 3C: 12-15 PC, 4-5-2-2
 • 3P: 12-15 PC, 4-5-1-3
 • 3B: 12-15 PC, 4-5-3-1
 • 4T: 12-15 PC, 4-5-0-4
 • 4K: 12-15 PC, 4-5-4-0, teraz renons i 4BA to PS

  West North East South
        1T
  1B pas 2T pas
  2P pas 2B pas
  ?      


 • Dalej analogicznie jak po odpowiedzi 2C

  West North East South
        1T
  1B pas 2T pas
  2B pas 3T pas
  ?      


 • 3K: 8-12 PC, 5-5 na starszych bez najdalszej kombinacji, czyli bez 5-5-3-0, 3C(R) i:
  • 3P: 5-5-1-2
  • 3B: 5-5-2-1
  • 4T: 5-5-0-3
 • 3C: 8-15 PC, 5-5 na starszych, najdalsza kombinacja, czyli 5-5-3-0, 3P(R) i:
  • 3B: 8-12 PC, 5-5-3-0
  • 4T: 12-15 PC, 5-5-3-0
 • 3P: 12-15 PC, 5-5-1-2
 • 3B: 12-15 PC, 5-5-2-1
 • 4T: 12-15 PC, 5-5-0-3

  West North East South
        1T
  ?      


 • 2T: 5÷6+T, 8-15 PC, 2K(R) i:
  • 2C: piątka, 2P(R)i:
   • 2B: dół, 3T(R) i:
    • 3K/C/P: dubleton kolejnościowo
   • 3T/K/C: góra, dubleton kolejnościowo
  • 2P: 6 trefli, dół, 2B(R) i:
   • 3T: bez singla, 3K(R) i:
    • 3C/P/B: trójka kolejnościowo
   • 3K/C/P: singleton kolejnościowo
  • 2B: 6 trefli góra, bez singla, 3T(R) i:
   • 3K/C/P: trójka kolejnościowo
  • 3T/K/C: 6 trefli, góra, singiel kolejnościowo


  West North East South
        1T
  ?      


 • 2K: 5÷6+K, 8÷15 PC, 2C(R) i:
  • 2P: 5332, teraz 2BA(R) i:
   • 3T: dół, 3K(R) i:
    • 3C/P/B: dubleton kolejnościowo
   • 3K/C/P: góra, dubleton kolejnościowo
  • 2B: 6 kar, dół, 3T(R) i:
   • 3K: bez singletona, 3C(R) i:
    • 3P/B/4T: trójka kolejnościowo
   • 3C/P/B: góra, trójka kolejnościowo
  • 3T: 6 kar góra bez singla, 3K(R) i:
   • 3C/P/B: trójka kolejnościowo
  • 3K/C/P: 6 kar, góra, singiel kolejnościowo


  West North East South
        1T
  ?      


 • 2C: 6+C, blokujace, teraz 2P(R) i:
  • 2B: dół, 3T(R) i:
   • 3K: bez singletona, 3C(R) i:
    • 3P/B/4T: trójka kolejnościowo
   • 3C/P/B: singleton kolejnościowo
  • 3T: góra bez singletona, 3K(R) i:
   • 3C/P/B: trójka kolejnościowo
  • 3K/C/P: góra, singleton kolejnościowo


  West North East South
        1T
  ?      


 • 2P: 6+P, blokujące, 2B(R) i:
  • 3T: dół, 3K(R) i:
   • 3C: 6-2-2-2
   • 3P/B/4T: singleton kolejnościowo
  • 3K: góra bez singletona, 3C(R) i:
   • 3P/B/4T: trójka kolejnościowo
  • 3C/P/B: góra, singleton kolejnościowo


Copyright C 1999-2007 Longin Bartnik